Sylwester | Sport Corner

loading

Sylwester

WIECZÓR SYLWESTROWY 2020/2021 „SPORT CORNER”

Zapraszamy Państwa do spędzenia wieczoru Sylwestrowego i
przywitania Nowego Roku w „Sport Corner ”.
Lokal funkcjonuje normalnie w tym dniu do godz. 2,00.
Istnieje możliwość rezerwacji miejsc od godz. 20-tej . Pobieramy
wówczas opłatę w formie zadatku w wysokości 150 zł od osoby
dorosłej ( dzieci od 5-16 lat 80zł). Całość pobranej kwoty jest do
wykorzystania przez Państwa tego wieczoru na konsumpcję z karty
menu lokalu i nie podlega zwrotowi w przypadku nie
wykorzystania pełnej kwoty.
Na powitanie Nowego Roku uczestnicy otrzymają lampkę wina
musującego.

Wszelkie informacje uzyskać można od nr tel. 606 154 747 W godzinach od 9:00 do 20:00.

Zapraszamy!

REMO Sp. Z O.O. Sp. J. z dopiskiem ,,Rezerwacja miejsca w Sport Corner 31.12.2018 ilość

osób, nazwisko zainteresowanego”

Santander Bank Polska S.A.  / Nr konta: 47 1090 2053 0000 0001 2025 4730
Dane do przelewów zagranicznych: SWIFT: WBKPPLPP
IBAN: PL 47 1090 2053 0000 0001 2025 4730.

 

New Year’s Eve 2020/2021 “SPORT CORNER”

We invite you to spend the New Year’s Eve and greet the New Year at the “Sport Corner”.

On that day, the facility will operate normally until 2 p.m.
Seats can booked from 8 p.m. In such a case, we collect a fee in the
form of a deposit of PLN 150 per adult (children aged from 5 to 16 –
PLN 80). You will be able to use the entire collected amount to order
dishes from the restaurant menu during the evening and if you don’t
use the whole amount, it won’t be refunded.
To welcome the New Year, participants will receive a glass of
sparkling wine.
All information can be obtained at 605 100 656 from 9 a.m. to 8 p.m.

Be our guest!

REMO Sp. z o.o. sp. j. with the note “Reservation of seats at the Sport Corner, 31.12.2018,

number of people, name of the person concerned”

Santander Bank Polska S.A. / Account no: 47 1090 2053 0000 0001 2025 4730
Details for international transfers: SWIFT: WBKPPLPP
IBAN: PL 47 1090 2053 0000 0001 2025 4730